30 Kasım 2013 Cumartesi

Gökdelen Cam Temizlikçisi

      Gelişen teknolojiye bağlı hızla yükselen gökdelenler sayesinde kentlerinde görünümü değişmeye başladı. Gökdelenlerin çoğalmasına bağlı olarak devasa binaların cam temizliği de önemlidir. Gökdelenin dış görünüşü ayrıca kent görünümünün de önemli bir parçasıdır. İlginç meslekler arasına gökdelen dış yüzey temizlik işine de yer verdik. Tabii gökdelenlerin temizliği bazı tehlikeleri de beraberinde getirdiği için iş güvenliği eğitiminin yada sertifikasının alınması gereklidir.

------------------------ Farklı Meslekler ---------------------------------

22 Ekim 2013 Salı

İç Mekan Bitki Yetiştiriciliği

      İç mekan bitki yetiştiriciliği bir çok konut, tesis ve işletmelerde yetiştirilmesi düşünülen bitkilerin ekimi, bakımı dekoratif dizaynı olarak tanımlayabiliriz. Ülkemizde potansiyel iş alanı olarak görülen iç mekan bitki yetiştiriciliği için bir çok bitki familyasını ve üretim koşullarını iyi bilmek gerekmektedir. İç mekanda yetiştirilecek bitkilerin üretimi için belli bir yatırımla atölye veya iş yeri kurulabilir. İç mekan bitki yetiştiriciliğini de farklı meslekler grubuna dahil edebiliriz.


        İç mekan Bitki Yetiştiriciliği için bilmeniz gerekenleri sıralarsak bitkilerin renkleri, dokuları ve yetiştirildiği toprak cinslerini bilmeniz gerekir. Ayrıca üretim ve sera yapım tekniklerini, bitki ve çiçek familyalarını, gübreleme, aşılama, bitki hastalıkları ve mücadele yöntemlerini öğrenmek işe başlamanın vazgeçilmez koşullarıdır.

21 Ekim 2013 Pazartesi

Akvaryum Balık Yetiştiriciliği

    
      Ülkemizde su ürünleri alanında da son dönemlerde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Henüz ülkemizin su kaynaklarından balık yetiştiriciliği ve avcılığı yönü ile yeterince faydalandığımız, başka bir ifadeyle bu balık yetiştiriciliği alanında ülke ekonomisine gerektiği kadar katkı sağladığımız söylenemez. Bu eksikliğimizi yok etmek için ülkemiz sularındaki ekonomik değer taşıyan balık türlerini tanımak, özelliklerini bilmek gerekmektedir.

       Türkiye balık yetiştiriciliği bakımında önemli potansiyele sahiptir. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde balıkçılığın istenilen seviyeye ulaşılamamış olması yeterli farkındalığın oluşmamasından kaynaklanmaktadır.
    Akvaryum balık yetiştiriciliği yaygın olmamakla birlikte, bir çok tesis ve konutlarda dekoratif amaçlı akvaryumun yaygınlaşması akvaryum balık yetiştiriciliği için potansiyel bir alan oluşturmaktadır. Akvaryum balık yetiştiriciliği farklı meslekler kategorisinde değerlendirebiliriz.
 Akvaryum Balık Yetiştiriciliği ve Balık Çeşitleri Hakkında detaylı bilgi için tıklayınız...

Animatör ve Animasyon Hizmeti

   Otel, pansiyon gibi konaklama tesislerinde veya özel organizasyon şirketlerinde sunulan animasyon hizmetinin kalitesi iyi bir organizasyona bağlıdır. İyi bir animasyon hizmeti için elbette ki bir ekip kurulmalıdır. Eğer ekip doğru kişilerle oluşturulmuş ve görev dağılımı doğru bir şekilde yapılmışsa başarıyı sağlama yolunda en önemli adımlar atılmış olacaktır.
 
   Animasyon hizmeti için organizasyonda görev alacak personelin çeşitli görevleri vardır. Tüm bu görevlerdeki kişilerin yapmış olduğu görevleri farklı meslek gruplarında değerlendirebiliriz.
  
 

 Eğlence Koordinatörü

 
     Sadece zincir otellerde bulunur. Zincir otellerin eğlence departmanları arasında koordinasyonu sağlamakla mükelleftir. Eğlence hizmetleri departmanının tüm organizasyon ve eğlence hizmetlerinden sorumludur. Eğlence koordinatörünün bulunduğu tesis ve işletmelerde ayrıca eğlence müdürü olmayabilir. Eğlence müdürünün olmadığı durumlarda eğlence koordinatörünün bir altında animasyon şefi yer alır.

Eğlence Müdürü

 
     İşletmenin genel yöneticisi ile işbirliği halinde çalışır. Eğlence hizmetleri departmanın en başında bulunan eğlence müdürü bütün animasyon faaliyetlerinin planlanması, organizasyonu, yönetimi ve denetimini yapar. Organizasyon üyelerinin-çalışanlarının çalışma saatlerini, terfi ve görevlerini düzenler. Ayrıca eğlence departmanındaki insan kaynaklarından da sorumludur. Organizasyon içerisindeki bütün aktivite ve gösterileri planlar ve işleyişini takip eder. Organizasyon üyelerinin eğitiminden de sorumludur. İşletmenin diğer bölümleri ile koordineli bir şekilde çalışır. Eğlence müdürü görevlerini tam anlamıyla yerine getirebilmesi için animasyon faaliyetlerini, konukların memnuniyeti, işletmenin işgücü ve mali yapısını iyi bilmesi gerekmektedir. Eğlence müdürü ayrıca teknolojinin olanaklarını ve imkanlarını araştırarak sürekli takip etmelidir.

 

Animasyon Şefi

 
     Bütün işletme ve tesislerde eğlence hizmetleri bölümünde çalışan tüm ekibin başında animasyon şefi bulunmaktadır.
Animasyon şefinin görevleri şunlardır :
 • Eğlence departmanının bütün programlarını hazırlamak ve uygulamak,
 • Animatörlerin eğitim almasını sağlama, eğitmek,
 • Görev dağılımı yapmak,
 • Konuklarla bire bir etkileşimde bulunmak,
 • Eğlence departmanının tanıtımını planlayarak yapmak,
 • Günlük çalışmaları sürekli takip etmek,
 • Eğlence müdürü ile beraber organizasyon faaliyetlerinin mali bütçelerini hazırlamak,
 • Ekibinde bulunan animatörlerin görevlerin dağıtımını yapmak
 

Sahne yöneticisi

 
    Sahnelenecek bütün oyun ve gösterileri belirleyip diğer ekip üyeleri ile işbirliği halinde oyun veya gösterinin gerçekleştirilmesini sağlar. Kareograf, dekorator, gösteri ekibi, kostumcü gibi bütün ekip üyelerinin koordinasyonunu yapar. Oyun sırasında sahnenin nasıl ve ne şekilde kullanılacağı, kimin hangi görevleri üstleneceğini belirler, gösterinin tamamlanmasını sağlar.
 

Kareograf

 
     Animasyon faaliyetleri içinde bulunan dans, oyun gösterileri gibi sahne show tasarlanması profesyonel bir yaklaşımı gerektirmektedir. Gösterilerde sahnenin nasıl kullanılması gerektiği, gösteride kaç kişinin görev alacağını, hangi hareketlerin yapılacağı, sahnede gösteri esnasında kimin nerede durması gerektiği gibi konularda kareograf mutlak karar vericidir. Bu sebeple kareografın dans konularında bilgili, estetik bakış açısına sahip ve yaratıcı bir kişi olması ve dünyada trend olan dans şovlarını da takip etmesi gerekir.
 

Dekoratör

 
    Eğlence departmanında animatörler organizasyonun yapılacağı yerlerin düzenlenmesinden ve dekore edilmesinden sorumludurlar. Fakat özel gösteri ve sahne şovlarında dekor önemli bir unsurdur. Bu nedenle animasyon ekibinin içerisinde bir dekoratörün de bulunması önemlidir. Dekoratör , gösteriye uygun dekor ve aksesuarlarının tasarımını yapar, hazırlıklar  tamamlandıktan sonra dekor ve aksesuarı uygun yerlere yerleştirir.
 

Dansçı


   Animasyon aktivitelerinin bir bölümünü de dans gösterileri ve dans kursları oluşturmaktadır. Büyük işletme ve tesislerde dans şovlarına sürekli yer verilmektedir. Bu yüzden her işletmenin animasyon ekibinde bir veya birden fazla dansçı bulunur. Dans animatörlerinin çeşitli dans oyunlarını veya adımlarını bilmeleri ve uygulayabilmeleri gerekmektedir. Bunun yanında ritim duygusuna sahip olmaları ve vücutlarını doğru ve etkin bir şekilde kullanabilmeleri gereklidir.
 

DJ (müzikten sorumlu kişi)

 

    Aktiviteler esnasında ya da konuklar dinlenirken, yemek yerken müzik yayınları gerçekleştirilir. DJ yani müzikten sorumlu kişi uygun müzikleri seçerek yayınlar. Bu sebeple geniş bir müzik repertuarına sahip olmalıdır. Çünkü her dinleyici aynı tarz müziklerden hoşlanmayacağı gibi her aktivite de aynı tarz müzikler kullanılmamalıdır. Müzikten sorumlu kişi (DJ) duruma ve ortama uygun müziği seçmesi gerekir.
  

Ses-ışık sorumlusu

     Eğlence hizmetleri departmanında farklı aktiviteler esnasında ses ve ışık sistemlerine ait bir çok araç kullanılır. Bu araçlar profesyonel kullanım gerektirir. Çünkü ses ve ışık sistemlerinde yer alan cihazlar oldukça hassas ve komplike cihazlardan oluşur. Bundan dolayı ses ve ışık sorumlusunun profesyonel düzeyde eğitim almış bir kişi olması gerekmektedir. Ses ve ışık sorumlusu, ses ve ışık sistemlerini kullanmanın yanında bakımı , onarımı ve korunması konusunda tecrübe sahibi olması gerekir.

Spor Animatörü

 

     İşletmelerde ve tesislerde gerçekleştirilecek bütün sportif aktivitelerin planlanması, hazırlanması ve uygulanmasından sorumlu olan animatördür. Spor animatörünün kesinlikle sporla ilgili ayrı bir eğitim almış olması gerekmektedir. Tesislerin büyük bir çoğunluğunda spor animatörü olarak profesyonel sporculardan seçilir. Farklı spor branşlarına göre farklı spor animatörleri görev yapabilmektedir. Örnek vermek gerekirse okçuluk, su sporları, squash, jimnastik, takım sporları, gibi değişik spor branşları için bu branşlarda uzmanlaşmış sporculardan yararlanılmaktadır.

 Animatörün Özellikleri Nasıl Olmalıdır ?


     Animatörlerin ekip içerisindeki görevlerini yerine getirebilmeleri için bazı özelliklere sahip olmaları gerekmektedir. Bu özellikler eğitimle, özel kurslar yolu ile kazandırılabileceği gibi animatörün kendi kişisel özellikleri ve çabası ile de olabilir. Animatör var olan kişisel özelliklerini geliştirebilir.

 • Fiziki açıdan iyi bir görünümlü olmalıdır.
 • Sosyal yönden güçlü ve etkin olmalıdır.
 • İletişime açık olmalıdır.
 • Mizah duygusuna sahip olmalıdır.
 • Pratik zekâya sahip olmalıdır.
 • Organizasyon yapabilme ve uygulayabilme yeteneğine sahip olmalıdır.
 • Diksiyonu düzgün olmalıdır.
 • Ekip çalışmasına yatkın bir kişiliğe sahip olmalıdır.
 • Estetik duygusu gelişmiş olmalıdır.
 • Enerjik ve hareketli olmalıdır.
 • Yaratıcı ve üretken olmalıdır.
 • Yeniliğe, gelişime daima açık olmalıdır.
 • En az bir yabancı dili iyi konuşabilmelidir.
 • Farklı duygu ve düşüncelere saygı duymalı, hoşgörülü olmalıdır.
 • Eleştiriye açık olmalıdır.
 
 

16 Ekim 2013 Çarşamba

Ses Mühendisliği

Ses Mühendisliği

     Ses Mühendisliği yada Ses Tasarımcısı olarak ta adlandırabiliriz...

     Ses mühendisliği, ses kaydı teknik ve yaratıcı yönlerini derinlemesine çalışma, ses düzenleme ve karıştırma, tasarımı olarak tanımlayabiliriz.

Film ve televizyon endüstrisi her zaman ses veya ses mühendisliği alanında yetenekli profesyonellere ihtiyacı var.

    Ses mühendisliği alanında temel eğitimlerden bahsedecek olursak, stüdyo çalışmaları, ses ekipmanları, müzik teorisi, gelişmiş stüdyo çalışmaları, dijital kayıt ve karıştırma, accoustics, post prodüksiyon, seslendirme de dahil olmak bir çok beceriye sahip olmanız gerekir. 

     Ancak ülkemizde ses mühendisliği veya tasarımcısı olarak ifade ettiğimiz şekliyle bir meslek tanımlaması yapılmamaktadır. Yurt dışında bir çok üniversitede ses mühendisliği adı altında lisans programları da bulunmaktadır. Ülkemiz ses tasarımı ile ilgili olarak daha bilişim sektöründe eğitim almış kişilerden karşılanmaya çalışmaktadır. Seslendirme konusunda da özellikle İstanbul'da seslendirme sanatçısı olarak çeşitli kurslar açılmış ve devam etmektedir. Ancak ses mühendisliğini ise daha geniş anlamda düşünerek değerlendirmek lazımdır. (Oyun seslendirme, müzik redaksiyon, sinema, taklit, digital ses, ses operatörü, ses sistemleri, ses ekipmanları...)İş Olanakları

Ses mühendisleri ve teknisyenleri için iş imkanları, film, televizyon, multimedya tasarımı, animasyon ve CD üretim birimleri, FM radyo istasyonları, özel televizyon kanalı, reklam firmaları, eğlence sektöründe ve çeşitli alanlarda iş imkanları mevcuttur. Nano Teknoloji Uzmanı - Nanotechnologist

Nano Teknoloji Uzmanı-Nanotechnologist

Nanotechnology deneyler modern bilimsel ve teknolojik dünyada çok önem taşımaktadır. Nanoteknoloji akademik ve araştırma alanında üst sıralarda bulunan konulardan biridir. Dünyada bir çok üniversite nano teknoloji ile ilgili lisans ve yükseklisans programları açmaya başladı. Üniversitelerde nano teknoloji ile ilgili olarak genel olarak ders içeriklerinden bahsedecek olursak; nano malzeme ve sistemlerin termodinamiği, mikro moleküler boyutlu elemanlarının mekanik ve nano ölçekli ısı transferi, nano ölçekli yapıları, nanoteknoloji ve mikro elektro mekanik sistemler deneysel teknikleri fizik ve çeşitli temel ve uygulamalı konuları içermektedir. Nanopartiküller, nanosıvılar ve nanokompozit üretimi ve uygulamaları ile ilgili laboratuvar dersleri de müfredatın bir parçası olarak sunulmaktadır.

Nanoteknoloji uzmanlık araştırma ve geliştirme, akademisyenler ve sanayi istihdamı için çok yüksek bir potansiyele sahiptir. 
İş İmkanları;

Bir nanotechnoloji uzmanın iş alanları biyoteknoloji, tarım, gıda, genetik, uzay araştırmaları, ilaç ve benzeri sektörleri içerir. İş fırsatları Ulusal Fizik Laboratuarları, Üniversiteler ve yüksekokul veya araştırma alanlarında öğretim üyesi olarak çalışabilir, ulusal ve uluslararası araştırma merkezlerinde (Tübitak, Havacılık ve Uzay Dairesi, Cern...) araştırmacı olarak çalışabilirsiniz...30 Ağustos 2013 Cuma

Desen ve Fosfor Boyacılığı

     Günümüzde her alanda yapılan yenilikler olduğu gibi boyacılıkta da bazı yenilikler olması muhtemeldir. İç ve dış dekorasyonda yaşanan değişim farklı boya türlerini de gündeme getirmektedir. İlki fosfor bazlı boya... Bir çok girişimci için önemli bir alan olabilir. Bir çok bina dış dekorasyonu,  bahçe duvarları, iç dekorasyon, billboardlar, yol kenalarında bariyerler, cami süslemeleri, otel ve işyeri dekorasyonu, otoyol çizgileri, otomobil dizaynı (özellikle jant kenarları ve kaporta üzeri desen), reklam tabelaları, fuar standları, tekstil ürünlerde (özellikle tişörtlerde ve iş elbiselerinde), seramik ve cam üzerine yapılan boyama alanlarında forforlu boyama önemli potansiyele sahiptir.
         Şu anda klasik anlamda boyanan bütün duvar ve materyaller aslında potansiyel uygulama alanlarıdır. Piyasada fosforlu bir boyama hizmetinden daha çok fosforlu ürünlerin satışı yapılmaktadır. Özellikle yangın esnasında veya elektrik kesintileri için giriş çıkış tabelaları, merdiven bantları olarak örneklendirebiliriz...
       Bu anlamda fosfor boyama ve desenleme konusunda boyacılık potansiyel bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Girişimciler için de yatırım için bulunmaz bir fırsattır.

       Ayrıca desenleme konusunda duvarlar üzerine (iç ve dış cephe) çeşitli yöntemler kullanılarak iş yapılabilir. Stencil yöntemle duvar üzerinde desen oluşturma, kaligrafi yazıları ile süsleme gibi çalışmalar yapılabilir. Forfor boyama ile gece parlaklığı sağlanabilir.

27 Ağustos 2013 Salı

Dijital Kısa Film Yapımcısı

       Artık günümüzde karakterler gerçek insanlar değil hayali digital ortamlarda oluşturulan hayali karakterlerden oluşmaya başlayacaktır. Film veya animasyon yaparken harcanan iş gücü, maliyetleri artırmakta ve görsel efektleri uygulamak ta ek masraf oluşturmaktadır.
      Filmlerde yapılan bir çok aksiyon sadece dublör kulanılarak digital siteme aktarılmaktadır. İleriki yıllarda bu tür filmlere sık rastlayacağız. Maliyeti en aza indirecek kısa filmlerin yapımı için avantajlı olacaktır.
      Ayrıca reklam filmleri ve sosyal medyada yayınlanan güncel videolar digital platformlarda hazırlanarak hem web dünyasında hem de mobil iletişim cihazlarında paylaşılır duruma gelecektir.
      İleriyi düşünerek yapılacak yatırımlar karlı olması muhtemeldir. Digital film yapımcısı olarak kendimizi şimdide yetiştirmek ve gerekli bil gi ve beceriye sahip olmak için daha ne bekliyorsunuz.

     Digital ortamlarda animasyon ve film oluşturmak için tabii prodükdiyon ve animasyon  programlarından haberdar olmanız gerekir.
      Programlara örnek vermek gerekirsek; iclone, 3d max, maya, v.s gibi pek çok program sayabiliriz.


6 Temmuz 2013 Cumartesi

Senarist

Senarist; film, dizi, tiyatro, reklam filmi gibi yapımlar için olayları kurgulayan ve metne döken kişidir. Günümüzde beyaz perdede senaristlerin önemi artarak devam etmektedir. Öyle ki bazı dizi ve sinemalar için senarist ekibi oluşturulmaya başlandı. Hatta görsel efckt düzenleme konusunda senaristlerin etkinliği daha da artmaktadır. Siz de iyi bir yapıt ortaya çıkartabilirim diyorsanız hiç durmayın hemen başlayın...  http://senaryotakip.blogspot.com/

5 Temmuz 2013 Cuma

Gizli Müşteri

Rekabetin yoğun olduğu günümüzde şirketler fizibilite çalışmalarını, tüketici trend eğilimlerini, hizmet standartlarını takip ederek planlama yapmaktadırlar. Gizli  müşteri ise bir şirket adına faaliyet gösterdiği alanda özellikle parakende sektöründe normal müşteri gibi davranarak diğer şubeleri ile ilgili ürün hizmet kalitesini, çalışanların hizmet standartları ve çalışmaları hakkında raporlama yaparak bilgi toplayan kişidir. Bir nevi ticari casus ve denetçi diyebiliriz. Birçok şirket gizli müşteri olarak eleman aramaktadır. Hatta bazı şirketler rakip firmalar için de gizli müşteri yöntemini uygulayabilmektedir.

Kaligrafist - CalligrapherKaligrafi nedir önce tanımını yaparak başlayalım. Kaligrafi güzel yazı yazma sanatıdır. Kaligrafi yazısı ile meşgul kişilere kaligrafist denir. Kaligrafi ile ilgili eğitim alabilir ve eğitim sonucunda seramik üzerine, kupa üzerine, çini üzerine yaratıcı özgün yazılar yazabilirsiniz. İnternet sitesi kurup sipariş alarak kaligrafi yazıları pazarlayabilirsiniz.. Ayrıca düğün, etkinlik davetiyeleri üzerine kaligrafik olarak isim yazabilirsiniz. Günümüzde bir çok kişi hediye vermek için bir çok alternatif aramaktadır. Farklı hediye vermek istiyorsanız hediye vermek istediğiniz kişiye hat sanatı yani kaligrafi ile yazılar yazarak şaşırtabilirsiniz. Kaligrafi ile ilgili birçok internet sitesi oluşmaya başladı bile... Sizde geç kalmayın...